Colaboradores

Colaboradores que representaram a Estudio53 ao longo dos anos:

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n
bruno pimenta
\r\n
\r\n
\r\n
daniel moreira
\r\n
\r\n
\r\n
david cardoso
\r\n
\r\n
\r\n
emilia pinto
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
francisco borges
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
gentil oliveira
\r\n
\r\n
\r\n
↑ Bruno Pimenta
\r\n
\r\n
↑ Daniel Moreira
\r\n
\r\n
    ↑ David Cardoso
\r\n
\r\n
↑ Emília Pinto
\r\n
\r\n
↑ Francisco Borges
\r\n
\r\n
  ↑ Gentil Oliveira
\r\n
\r\n
\r\n
gilberto zennicola
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
graca louro
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
joao lucena
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
joao vasconcelos
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
joana silva
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
jorge lemos
\r\n
\r\n
\r\n
↑ Gilberto Zennicola
\r\n
\r\n
↑ Graça Louro
\r\n
\r\n
↑ João Lucena
\r\n
\r\n
↑ João Vasconcelos
\r\n
\r\n
↑ Joana Silva
\r\n
\r\n
↑ Jorge Lemos
\r\n
\r\n
\r\n
jose bandeira
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
marta arvela
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
marcio faria
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
pedro barbosa
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
rui antunes
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
sergio lisboa
\r\n
\r\n
\r\n
↑ José Bandeira
\r\n
\r\n
↑ Marta Arvela
\r\n
\r\n
↑ Márcio Faria
\r\n
\r\n
↑ Pedro Barbosa
\r\n
\r\n
↑ Rui Antunes
\r\n
\r\n
↑ Sérgio Lisboa
\r\n